ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer de klant een afspraak maakt met Adriëlle Fotografie gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden, zoals deze hieronder zijn beschreven.

De klant dient voor het betalen van een factuur deze te controleren op onjuistheden.

De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 8 dagen.

Na het doorgeven van de bestelling van de foto’s kunnen er hierin geen wijzingen meer doorgegeven worden. Fotoproducten kunnen niet geruild worden en er wordt ook geen geld terug gegeven.

Indien fotoafdrukken, canvassen, acrylaatglas of andere fotoproducten beschadigd of in onjuiste staat ontvangen worden, dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe. Na deze tijd wordt eventuele beschadiging of klacht omtrent het product niet meer in behandeling genomen.

Adriëlle werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg uitgekozen. Daarom zullen er geen of zeer minimale kleurverschillen optreden.

Het is mogelijk dat de klant op zijn of haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart wanneer dit beeldscherm niet gekalibreerd is.

De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. De foto’s rechtenvrij afgeleverd bij de opdrachtgever betekent onbeperkt gebruik alleen door die opdrachtgever en voor niet-commerciële doeleinden.

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd. Het is niet toegestaan om digitale beelden (jpeg-lage resolutie) online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Het is eveneens niet toegestaan digitale beelden (jpeg-hoge resolutie) af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden.

Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Adriëlle Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk. Het is niet toegestaan de digitale bestanden (zowel de versie voor webgebruik als de bestanden in hoge resolutie) te gebruiken en/ of te publiceren in gedrukte media voor commerciële of non-profit bedrijven.

Het is niet toegestaan dat de klant de digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder toestemming van de fotografe.